Gamla bilder

Bilder från gamla tider

Detta album har troligen tillhört Josefina Augustsdotter, gift Flyckt. Josefina var född 1888-12-05 i Örsås (P) och avled 1959-03-20 på Vallen, Ön, Tärby (P).