Gamla bilder

Bilder från gamla tider

Tre album från Lundhaga i Tärby. Detta är några få av bilderna.