Menu top image

Aktuella böcker

Böcker utgivna på eget förlag
av Andreas Jansson

Nyheter

Inom kort utkommer Michel Gislessons ättartavla, ett verk i två volymer som totalt omfattar närmare 63.000 personer.

Kartläggningen omfattar Michel Gislessons ättlingar från hans egen födelse 1634 till 2017. Den kartlagda släkten har sitt ursprung i Gingri socken.

Contact image

Kontakta mig